หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม. พ.ศ.2561
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ประชาชนชาวมุกดาหาร ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป โดยมีประชาชนผู้สูงอายุได้เดินทางมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างมากมาย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่าย มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

ตามช่วงอายุ 60-69 ได้ 600 บาท
                     70-79 ได้ 700 บาท
                     80-89 ได้ 800 บาท
                     90 ขึ้นไป ได้ 1,000 บาทหมายเหตุ งวดแรก ประจำปี 2555